Dolar acilen artmalı! mı?

 


Türkiye ekonomisi son yıllarda pek çok zorlukla karşı karşıya kalmıştır ve dolar kurundaki dalgalanmalar da bu zorluklar arasındadır. TCMB, bu dalgalanmaları kontrol altına almak için elindeki tüm rezervleri kullanarak dolar piyasasına müdahale etmektedir. Ancak, uzmanlar TCMB'nin bu politikasını eleştirerek, uzun vadede sürdürülebilir olmadığını ve hatta ekonomiye zarar verebileceğini savunmaktadırlar.

TCMB'nin sürekli rezerv satması, Türk lirasının değer kaybetmesine neden olabilir. Çünkü, TCMB'nin piyasaya dolar satışı, Türk lirasının arzını artırır ve bu da Türk lirasının değerinin düşmesine sebep olabilir. Ayrıca, TCMB'nin dolar satışı nedeniyle dolar talebi azalmaz, hatta artabilir ve bu da dolara olan talebin artmasına ve dolayısıyla dolar kurunun yükselmesine sebep olabilir.

Bu politikanın uzun vadede sürdürülebilir olmamasının en büyük sebeplerinden biri de TCMB'nin rezervlerinin sınırlı olmasıdır. TCMB'nin elindeki rezervler tükendiği zaman piyasaya müdahale etmesi imkansız hale gelebilir. Bu da, Türk lirasının ve dolar kurunun kontrolsüz bir şekilde dalgalanmasına ve ekonomik istikrarsızlığa neden olabilir.

Ekonomik reformların yapılmaması ve TCMB'nin rezervlerinin sürekli tüketilmesi, Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini de sarsabilir. Yabancı yatırımcılar, TCMB'nin sınırlı rezervleri ve sürekli dolar satış politikası nedeniyle Türk ekonomisine güvenmeyebilir ve ülkeye yatırım yapmaktan kaçınabilirler.

Sonuç olarak, TCMB'nin sürekli rezerv satması politikasının ekonomiye olumsuz etki yapabileceği ve uzun vadede sürdürülebilir olmadığı açıktır. TCMB'nin bu politikasını sürdürmesi yerine, ekonomik reformlar yaparak dolar kurundaki dalgalanmaları kontrol altına alabilecek adımlar atması daha sağlıklı olabilir. Ayrıca, TCMB'nin elindeki rezervleri koruması ve gerektiği zaman piyasaya müdahale etmesi için bir acil durum fonu oluşturması da ekonomik istikrar için önemlidir.

TCMB'nin doları baskılamaya çalışması yerine piyasanın belirlediği doğal seviyeye bırakması daha sağlıklı olabilir.

TCMB'nin sürekli dolar satması uzun vadede sürdürülebilir bir politika olmadığı için, rezervlerinin tükenmesi durumunda TCMB'nin piyasaya müdahale etmesi imkansız hale gelebilir. Bu da piyasadaki dalgalanmaların daha da şiddetlenmesine ve dolar kurunun yükselmesine sebep olabilir. Ayrıca, TCMB'nin sürekli dolar satması ekonomiye olumsuz etki yaparak Türk lirasının değer kaybetmesine de neden olabilir.

Yorumlar